Adres do korespondencji
dr inż. Janusz Prusak
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
e-mail: jprusak@pk.edu.pl

Informacje telefoniczne
tel. (0-12) 628-26-79 lub 628-26-15
fax. (0-12) 628-26-15

Strona internetowa
www.semtrak.pl

11 + 6 =