Informacje dla autorów

UWAGA!
Ostateczny termin nadsyłania gotowych referatów, streszczeń i komunikatów upływa 14 września na adres mailowy: referaty-semtrak@pk.edu.pl
Rejestracja i wpłaty dla autorów 14 wrzesień,dla pozostałych uczestników 28 wrzesień.

W ramach Konferencji Semtrak 2018 będzie wydrukowany w kolorze biuletyn z programem konferencji i ze streszczeniami artykułów i komunikatów.

Streszczenie powinno obejmować dwie strony (w tym wzory, rysunki i literatura) pod tytułem po polsku tytuł po angielsku. Afiliacja autorów: tytuły , miejsce pracy, adres e-mail ( wg uznania), streszczenie ma być napisane według dotychczasowych wymagań na Semtrak (wzór w pliku „Instrukcja dla autorów – streszczenie”).

Artykuły i wystąpienia przygotowane będą w wersji elektronicznej objętość 6-12 stron.

Artykuły mogą być napisane po angielsku lub po polsku, te napisane w języku angielskim powinny być przygotowane według wymagań Czasopisma Technicznego (szczegóły na stronie: http://www.czasopismotechniczne.pl/ i w pliku „Wymagania redakcyjne Czasopisma Technicznego”) , a te napisane w języku polskim według wymagań jak dla streszczenia.

Artykuły przygotowane w języku angielskim, po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji, będą drukowane w Czasopiśmie Technicznym (13 pkt), pozostałe w Wiadomościach Elektrotechnicznych, TTS Technika Transportu Szynowego i czasopiśmie AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe.